dissabte, 5 d’agost de 2017

0_INICI


210 rodets de 24 i 36 fotografies, que venen a ser més de 5000 fotografies, fetes entre els anys 1983 i 2000 amb l'objectiu de recollir una imatge de les cases de pagès escampades al llarg del territori, en total unes 1000, la immensa majoria en estat ruïnós o derruïdes.
El nom del bloc acota el territori. Tot i que el nucli és l'Alt Berguedà, es poden trobar altres zones, principalment del Ripollès que llinda amb el Berguedà.
No es mostraran totes les fotografies. Tan sols les que es considerin prou representatives de les cases per quelcom circumstancia. 
La temàtica en qüestió  s'identifica als rodets amb MAS, CAS, MOL ó ESG. (mas, castell, molí, o església). 

RODETS. Contingut dels rodets ordenats per data i fotografies representatives.
POBLACIONS. Municipis i cases vistes.
ELEMENTS. Abreviacions a les fotografies enumerades a RODETS. 
MAPES: Mapes topogràfics amb la situació de les cases.

La informació s'extreu d'una primera aplicació en DBase III plus, que no pot córrer en la
versió de Windows 10.

A la dreta hi ha adreçes de molt interès.

VILADA, gener de 2017, plaça de la Vila.


199007/028                                                    Cortines                              (PALMEROLA-60)(Cosp)


1 comentari: