dissabte, 5 d’agost de 2017

INICI


210 rodets de 24 i 36 fotografies, que venen a ser més de 5000 fotografies fetes entre
els anys 1983 i 2000 amb l'objectiu de recollir una imatge de les cases de pagès escampades al llarg del territori, en total unes 1000, la immensa majoria en estat ruïnós o derruïdes.
El nom del blog acota el territori. Tot i que el nucli és l'Alt Berguedà es poden trobar
altres zones, principalment del Ripollès que llinda amb el Berguedà.
No es mostraran totes les cases pel seu elevat nombre. Tan sols les que és considerin prou representatives per quelcom circumstancia. 
La temàtica en qüestió  s'identifica als rodets amb MAS, CAS, MOL ó ESG. (mas, castell, molí, ó església). 

RODETS. Contingut dels rodets ordenats per data i fotografies representatives.
POBLACIONS. Municipis i cases vistes.
ELEMENTS. Abreviacions a les fotografies enumerades a RODETS. 
MAPES: Mapes topogràfics amb la situació de les cases.

La informació s'extreu d'una aplicació en DBase III plus, que no pot correr en la
versió de Windows 10, car no suporta DOS.

VILADA, gener de 2017, plaça de la Vila.


199007/028                                                    Cortines                              (PALMEROLA-60)(Cosp)